Kontakt: gajulegia@wp.pl

SZALE LEGII

LEGIA WARSZAWA (1108)
Spis:

Dziane
568
Tkane 90
Pasiaki i inne 159
Szarfy i inne 52
Łączone 197
Dzielnicowe 7
Jumbo i małe
35