Kontakt: gajulegia@wp.pl

2014

 07.07.2014 Doszło 58 szali. Ubyło 7. 
Razem 1033
LEGIA (40):
 Dziane I (7)
:














Dziane II (10)
: 



















Dziane III (3)
: 






  Pasiaki i inne (12) :


















 
              



                                   



                                





             



          

Szarfy i inne (2) :



 Łączone (4):


             








Jumbo i małe (2) :



INNE SZALE (18):



16

                    


DZIĘKI KAMYK ! ! ! 


































Ubyły (7):





 






<
<